Tuyển dụng vị trí kế toán trưởng - Sàn bất động sản Anh Quân

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KẾ TOÁN TRƯỞNG
TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KẾ TOÁN TRƯỞNG

21/11/2017 538

tuyển dụng kế toán

Số lượng: 01

Mô tả công việc:

- Theo dõi các vấn đề nội bộ phát sinh hàng ngày, tham mưu cho ban giám đốc.

- Phân tích hoạt động kinh doanh nhằm mục đích xác định được nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm thiểu các chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty

- Lập hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm.

- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Theo dõi các hợp đồng mua bán và công nợ khách hàng (phối hợp với Luật sư của công ty).

- Chịu trách nhiệm kiểm soát các hồ sơ ngân hàng.

Yêu cầu công việc:

Ưu tiên:

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng, tốt nghiệp tại các trường kinh tế, kinh tế đối ngoại.

- Có định hướng làm việc lâu dài

- Có kinh nghiệm lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế

- Công việc khác sẽ trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.

Quyền lợi:

- Mức lương: Thỏa thuận, tùy theo năng lực bản thân.

- Phúc lợi: đầy đủ theo quy định nhà nước.